Važno

Sistemsko rješenje koje će obezbijediti pristup adekvatnom obrazovanju za djecu sa poteškoćama u razvoju! Gdje je moja škola je pitanje koje nam se spontano pojavilo 4.9, dana kada je za svu djecu počela nova školska…

Nakon što su roditelji djece sa poteškoćama u razvoju – okupljeni oko Savjeta roditelja EDUS-a – prezentirali Skupštini Kantona Sarajevo Elaborat sa inicijativom za osnivanje Centra koji bi imao višestruku funkciju, a sa ciljem kvalitetnog…

U petak, 10. 11. 2017. godine, Udruženje EDUS – Edukacija za sve, održalo je Dan otvorenih vrata kako bi upoznalo javnost i predstavnike vlasti o njihovim aktivnostima i problemima sa kojima se susreću roditelji djece…