Važno

Sistemsko rješenje koje će obezbijediti pristup adekvatnom obrazovanju za djecu sa poteškoćama u razvoju! Gdje je moja škola je pitanje koje nam se spontano pojavilo 4.9, dana kada je za svu djecu počela nova školska…

Na sam dan kraja jedne i početka druge godine, 31. 12. 2017. godine, istekli su ugovori roditelja djece sa poteškoćama u razvoju i JU Zavoda Mjedenica. Ugovori su se odnosili na odgoj i obrazovanje djece…

Nakon što su roditelji djece sa poteškoćama u razvoju – okupljeni oko Savjeta roditelja EDUS-a – prezentirali Skupštini Kantona Sarajevo Elaborat sa inicijativom za osnivanje Centra koji bi imao višestruku funkciju, a sa ciljem kvalitetnog…