Prenosimo EDUS-ovo sapoštenje za javnost povodom kampanje “Gdje je moja škola” Savjeta roditelja EDUS-a

U znak podrške roditeljima djece uključene u naš program, imamo potrebu da problem s kojim se suočavaju u pokušaju da omoguće nastavak programa unutar obrazovnog sistema rasvijetlimo iz ugla naše organizacije.

U toku više od sedam godina postojanja, organizacija Edukacija za sve- EDUS je u potpunosti ispunila svoju misiju unapređujući postojeći obrazovni sistem kroz uspostavljanje naučnog modela za ranu detekciju i intervenciju, te obrazovanje djece s poteškoćama, kroz individualni pristup i uz primjenu najnovijih saznanja. EDUS je uspostavio za naše prostore jedinstveni odgojno-obrazovni i model rane intervencije, o čijem kvalitetu najbolje govori ogroman interes roditelja iz cijelog regiona i šire, te mjerljivi rezultati za svako dijete.

Nažalost za djecu naše zemlje, EDUS-ove mogućnosti se tu iscrpljuju: zbog velikog broja djece i hitnosti njihovih potreba, bez znatno aktivnijeg učešća vladinog sektora, tj. ministarstava i ustanova, te lokalne zajednice, u definisanju pravnog i institucionalnog okvira ovakvog rada i budžetiranju radnih mjesta stručnjaka koji rade s djecom unutar ovog programa, prava funkcija uspostavljenog modela: diseminacija znanja, dalje jačanje i širenje te potpuna integracija u sistem, ne može se održati.

U tom slučaju, EDUS će nastaviti svoje aktivnosti kao NVO, ali model će se, silom prilika, za ovdašnji obrazovni sistem ugasiti. To će istovremeno biti i gubitak jedinstvene prilike da se kvalitetno i sistemski adresira ogromna potreba koja postoji u oblasti obrazovanja i podrške djeci s poteškoćama i šta više, da se postane lider u ovoj oblasti u regionu. Ipak, tek kad se sagledaju pojedinačna djeca i uporedi njihovo stanje prije i poslije EDUS-a može se u potpunosti razumijeti ozbiljnost položaja u kojem su se našle brojne porodice pa je razumljiva i reakcija roditelja koji svoje dijete ne žele prepustiti stihiji.

Kao što smo u dopisu prije par sedmica već predložili Vladi Kantona Sarajevo, smatramo da je neophodno HITNO formirati interresornu radnu grupu koja bi, po ubrzanoj proceduri, analizirala problematiku i Skupštini KS iznijela prijedloge za rješenje.

EDUS-ov prijedlog je da se na ponuđenoj lokaciji na Grbavici formira nova ili područna ustanova, Naučno-istraživački centar za podršku inkluziji, gdje će se model razvijen od strane EDUS-a formalizovati i tretirati kao pokazna predškolsko-školska ustanova za djecu različitih sposobnosti i/ ili poteškoća, čija bi ekonomska opravdanost bila, osim u pružanju odgojno-obrazovnih usluga za kojima postoji potreba, u njenoj funkciji kao dijela resursnog i naučno-istraživačkog centra sa svrhom diseminacije znanja potrebnog za inkluziju, a koji bi se dodatno finansirali iz projekata međunarodnih organizacija. EDUS je sa svojim kapacitetima na raspolaganju za ekspertizu, nadzor i stručnu pomoć u radu sva tri segmenta naučno-istraživačkog centra, kao i pomoć u izradi elaborata za predloženu ustanovu.

Osim što bi poslužila kao vrtić i škola, ovakva ustanova bi bila rasadnik znanja neophodnog stručnjacima, roditeljima i javnosti u sprovođenju inkluzije, prva takva u regiji, a za područje cijelog kantona i BiH. Napominjemo da se nacrtom Strategije KS u oblasti inkluzije već planiraju dvije dodatne ustanove, kao i to da se ulaganjem u ovu oblast prave višestruke uštede u kasnijoj podršci djeci s poteškoćama.
Nadamo da će vladin sektor sagledati važnost i hitnost rješenja i na djelu pokazati odgovornost i brigu prema najranjivijem dijelu stanovništva, čije interese ćemo, skupa s njihovim roditeljima, stalno zagovarati.

EDUS ‘Education for all’
Mjedenica 34
71000 Sarajevo, BiH
Tel: + 387 62 696 235
www.edusbih.org [email protected]

Vezani članci