Saopštenje za javnost – Skraćena nastava za djecu sa poteškoćama u razvoju

Ovim putem obavještavamo javnost da je 25.09. 2017. godine u 16 h, u prostorijama OŠ Vladislav Sakrić, održan roditeljski sastanak koji je upriličila JU Zavod Mjedenica, a povodom ponude prijelaznog rješenja za djecu koja su 04.09.2017. godine ostala bez prilike za edukaciju po EDUS programu kroz JU Zavod Mjedenica.

Sastanku su nazočili direktor JU Zavod Mjedenica, gospodin Selmir Hadžić, menadžment EDUSa, edukatori EDUSa, te brojni roditelji. Predloženo je da se u prostoru OŠ Vladislav Skarić započne sa radom za 50 djece po EDUS programu, a čiji su roditelji podnijeli zahtjeve za upis u periodu javnog poziva za upis djece u ovu ustanovu, od 01.06 do 15.06. 2017. godine. Predloženo je da se rad odvija u dvije smjene po skraćenom rasporedu pri čemu bi djeca pohađala nastavu po EDUS programu od svega 3 sata dnevno, u periodu od 02.10.2017. godine do 31.12.2017. godine.

Gospodin Hadžić je istakao da ni po njegovom mišljenju, a ni prema očekivanjima nas roditelja, ovo nije očekivano prijelazno rješenje, nego se ovim putem pokušava dati dovoljno vremena da odreaguju nadležne institucije sa drugim prijelaznim rješenjem, a koje bi startalo od januara 2018. godine i ponudilo priliku za rad sa djecom ovog uzrasta u propisanim uvjetima. Gospodin Hadžić je istakao kako JU Zavod Mjedenica nema prostorne i kadrovske kapacitete, te da JU Zavod Mjedenica u svom fokusu ima obrazovanje djece školskog uzrasta sa poteškoćama. Smatra da je prostor trećeg kata OŠ Vladislav Skarić potpuno neuslovan za sprovođenje bilo kakvog programa rada sa djecom sa poteškoćama u razvoju, te da bi bilo krajne neodgovorno od strane ustanove koju vodi da i dalje sprovodi edukaciju djece predškolske dobi u ovom prostoru.

Nakon cjelosatnog dijaloga sa prisutnim roditeljima, postignut je dogovor da se prihvati ponuđeno rješenje, jer na taj način djeca sa poteškoćama u razvoju neće nastaviti gubiti dragocijeno vrijeme, iako je stav svih strana da 3 sata rada neće donijeti velike pomake za djecu sa poteškoćama, a čiji napredak zavisi od kontinuiranog rada u fondu sati duplo većim od predloženog.

Na ovaj način, ukupan broj djece koja će raditi po EDUS programu kroz JU Zavod Mjedenica iznosi 70, uzimajući u obzir 20 mališana koji su već 04.09.2017. godine startali sa programom u prostojiama JU Zavod Mjedenica, a što je realni kapacitet ove ustanove. Ipak, i dalje izvan prilike za edukaciju ostaje 32 djece sa poteškoćama u razvoju, a čiji roditelji nisu imali priliku aplicirati na upis tijekom javnog poziva u junu 2017. godine.

Obzirom da ovo rješenje nudi vrijeme od 3 mjeseca za kreiranje novog prijelaznog rješenja, da 32 mališana sa Liste čekanja nisu uključena ni u ovo rješenje, sa evidentnom tendencijom rasta broja djece bez prilike za obrazovanje, te da će za trajno rješenje trebati i više vremena, Savjet roditelja EDUSa obavještava javnost da neće odustati od daljnjih aktivnosti sve do postizanja trajnog rješenja.

Prioritet je prelazak u adekvatan prostor, te upošljavanje adekvatnog broja edukatora kako bi se ispunili osnovni prostorni i kadrovski uslovi da sva djeca dobiju priliku za obrazovanje po EDUS sistemu. Trajno rješenje vidimo u Naučnom centru za podršku inkluziji, a koji bi bio u korak sa najnovijim naučno dokazanim metodama, te omogućio konstantnu edukaciju kadra i pružio priliku da djeca svih uzrasta imaju pristup adekvatnom obrazovanju, što je njihovo pravo. Napredna metodologije u EDUS-ovim programima se zasnivaju na sistemu CABAS® (Comprehensive Application of Behavior Analysis to Schooling). To je sveobuhvatni obrazovni sistem koji se zasniva na primjeni nauke – bihevioralne analize u podučavanju i rješavanju svih problema i prevazilaženju prepreka u razvoju i ponašanju kod djece i odraslih.

Savjet roditelja EDUSa

Vezani članci