Saopštenje za javnost nakon sastanka sa Minstarstvom za obrazovanje, mlade i nauku KS

Ovim putem obavještavamo javnost da se danas, 03. oktobra 2017. godine u 9 h, u prostorijama Ministarstva za obrazovanje, mlade i nauku KS (MONKS), održao sastanak kako bi se razmotrio način rješavanja problema obrazovanja djece koja su 04.09.2017. godine ostala bez prilike za edukaciju po EDUS programu kroz JU Zavod Mjedenica.

Sastanku su nazočili Ministar Elvir Kazazović, VD Direktor JU Centar Vladimir Nazor – gospodin Mersudin Kadrić, predstavnici Općine Novo Sarajevo i članovi Savjeta roditelja EDUSa.

Tokom sastanka, predstavnici Savjeta roditelja EDUSa imali su priliku izložiti prijedlog trajnog rješenja sa inicijativom formiranja nove javne ustanove – JU Naučni centar za podršku inkluziji.

Ipak, kao i na prethodnim sastancima s roditeljima koji su se odvijali tokom čitavog ljeta i bez obzira na dosadašnji nedovoljan interes, ministar Kazazović je rješenje usmjeravao ka postojećim javnim ustanovama kao što je JU Centar Vladimir Nazor. Realizacija bi trebala biti sprovedena na način da Općina Novo Sarajevo ustupi zgradu bivše OŠ Isa beg Ishaković na Grbavici Centru Vladimir Nazor, a u svrhu pokretanja predškolskog odgoja i obrazovanja djece sa poteškoćama u razvoju po EDUS modulu programa, a koji je verificirani program od strane MONKS-a. Prema prijedlogu MONKS-a, Centar Vladimir Nazor bi trebao sklopiti ugovor sa nevladinom organizacijom Edukacija za sve – EDUS, te omogućiti sprovođenje EDUS programa na lokalitetu bivše OŠ Isa beg Ishaković.

Gospodin Kadrić je tokom sastanka iznio informacije o negodovanju jednog dijela uposlenika Centra Vladimir Nazor na uvođenje paralelnog EDUS programa u ovu ustanovu, kao i Vijeća roditelja ove ustanove, a što Savjet roditelja EDUS-a smatra nedopustivim – obzirom da uvođenje EDUS programa u ovu ustanovu, na potpuno odvojenoj lokaciji ne ugrožava sprovođenje trenutačnih programa u Centru Vladimir Nazor, nego daje opciju roditeljima da izaberu program koji daje najviše rezultata za svu djecu – ne isključujući niti jednu opciju. Paralelno sprovođenje više programa kroz jednu ustanovu nije nepoznanica i predstavlja predispoziciju da svako dijete dobije edukaciju po programu koji daje najviše rezultata za razvoj tog djeteta.

Dogovoreno je da se sastanak ponovo upriliči 17. oktobra 2017. godine u 9 h, a kako bi se propratio napredak rješenja koje Savjet roditelja EDUS-a smatra još jednim privremenim rješenjem do realizacije trajnog rješenja – formiranja JU Naučni centar za podršku inkluziji. Najnovijim privremenim rješenjem– kroz Centar Vladimir Nazor – bio bi omogućen predškolski odgoj za svu djecu, uključujući i djecu koja svakodnevno pristižu na opservacije i Listu čekanja pri EDUS-u.

Osim prijedloga za rješenje problema djece sa poteškoćama u razvoju predškolskog uzrasta, razmatran je i nastavak sprovođenja EDUS programa za osnovce sa poteškoćama u razvoju, a koji su upisani u JU Zavod Mjedenica i koji su startali školsku godinu u ovoj ustanovi 04. septembra 2017. godine. JU Zavodu Mjedenica je preporučeno da sklopi ugovor sa EDUS-om i za školsku godinu 2017/2018, kako bi se osigurao kontinuitet rada koji se sa osnovcima u ovoj ustanovi sprovodio još od 2010. godine.

Podsjećamo, 02. oktobra 2017. godine započela je skraćena nastava za 50 djece po EDUS programu, u sklopu JU Zavod Mjedenica, a na lokaciji OŠ Vladislav Skarić, u fondu sati upola manjem nego što je potrebno i to samo do kraja decembra ove godine. a nakon čega ova djeca, te 32 djece koja su i u sklopu ovog rješenja ostala na Listi čekanja, ponovno ostaju bez obrazovanja – ukoliko se ne realizira novo privremeno rješenje, a potom i trajno.

Trenutni prioritet je prelazak u novi prostor (bivša OŠ Isa beg Ishaković), te upošljavanje adekvatnog broja edukatora (50 za trenutačni broj djece) kako bi se ispunili osnovni prostorni i kadrovski uslovi da sva djeca dobiju priliku za obrazovanje po EDUS sistemu.

Trajno rješenje vidimo u Naučnom centru za podršku inkluziji, koji bi imao trostruku funkciju: pokazna predškolska i školska ustanova, resursni centar za obuku stručnjaka i roditelja, te naučno-istraživački centar. Ovakav centar bi bio ukorak sa najnovijim naučno dokazanim metodama, te omogućio konstantnu edukaciju kadra kroz direktan rad s djecom te pružio priliku djeci različitih sposobnosti da imaju pristup adekvatnom obrazovanju, što je njihovo osnovno pravo.

Vezani članci