Saopštenje za javnost: Roditelji napisali i predali Elaborat kao odgovor na pitanje: “GDJE JE MOJA ŠKOLA?”

 

Predstavnici Savjeta roditelja EDUS-a jučer su nadležnim institucijama Kantona Sarajevo predali Elaborat kojim se obrazlaže inicijativa i predlaže plan za osnivanje Naučnog centra za podršku inkluziji, kao osnovnog koraka u procesu sistemskog jačanja inkluzivnih praksi u Kantonu Sarajevo. Inicijativa i sam Elaborat su proizašli iz kampanje: “Gdje je moja škola?”, koju su pokrenuli roditelji čija djeca su u septembru mjesecu ostala bez adekvatnog stručnog rada, a zbog neriješene sistemske podrške naučnom programu organizacije EDUS-Edukacija za sve, koji se uspješno sprovodio ranijih sedam godina.

Predloženi Naučni centar bi imao trostruku funkciju: pokazna predškolsko-školska ustanova, resursni centar za obuku stručnjaka i roditelja, te naučno-istraživački centar. Nakon što bi se izvršila sistematska doedukacija stručnog osoblja redovnih i specijalnih škola, osnovna uloga ovog centra bi bila stalno unapređenje inkluzivnog obrazovanja kroz diseminaciju znanja o najnovijim naučno-dokazanim praksama. Zamišljeno je da Naučni centar bude povezan sa univerzitetom, čime bi se obezbjedila kontinuirana praktična edukacija studenata i primjena najboljih praksi.

Zbog velikog interesovanja roditelja i stručnjaka iz regiona i šire, ovakav centar bi već na samom početku rada imao potencijal da bude regionalni centar, sa izvorima samoodrživosti. Inače, podneseni veoma iscrpni Elaborat su, u saradnji sa stručnjacima EDUS-a, napravili sami roditelji, među kojima su stručnjaci iz oblasti zdravstva i obrazovanja, pravnici, politolozi i ekonomisti, a upućen je ka Vladi KS, Kantonalnim ministarstvima obrazovanja, zdravstva, socijalne skrbi i finansija, te predsjednici Skupštine Kantona Sarajevo i svim zastupnicima u Skupštini. Predložena lokacija za Naučni centar je trenutno prazna zgrada osnovne škole na Grbavici, ispred koje su se roditelji kampanje “Gdje je moja škola?” slikali sa djecom prethodnog vikenda, i na taj način pokazali koliko su jedinstveni u zajedničkoj borbi, te sa velikim nestrpljenjem iščekuju da se u praznim prostorijama škole začuje dječija graja. “Mnogi od nas roditelja smo proveli brojne neprospavane noći nekoliko posljednjih mjeseci, pokušavajući iznaći rješenja kojima bi se našoj djeci omogućio pristup obrazovanju i zato se nadamo da će ovaj naš prijedlog biti ozbiljno razmotren i prihvaćen, prije nego se okrenemo ka drugim pravnim sredstvima“, rekla je predsjednica Savjeta roditelja, Senada Bajrović.

Photo: Dženat Dreković

Vezani članci