Inicijativa Savjeta roditelja EDUS-a za rješenje problema inkluzije u Kantonu Sarajevo: Elaborat o Naučnom centru za podršku inkluziji

Kao što je javnost već upoznata, roditelji djece sa poteškoćama u razvoju – okupljeni oko Savjeta roditelja EDUS-a – su 13. oktobra 2017. godine predali nadležnim institucijama Kantona Sarajevo – Elaborat kojim se obrazlaže inicijativa i predlaže plan za osnivanje Naučnog centra za podršku inkluziji, kao osnovnog koraka u procesu sistemskog jačanja inkluzivnih praksi u Kantonu Sarajevo. Inicijativa i sam Elaborat su proizašli iz kampanje: “Gdje je moja škola?”, koju su pokrenuli roditelji čija djeca su u septembru mjesecu ostala bez adekvatnog stručnog rada, a zbog neriješene sistemske podrške naučnom programu organizacije EDUS-Edukacija za sve, koji se uspješno sprovodio ranijih sedam godina.

Predloženi Naučni centar bi imao trostruku funkciju: pokazna predškolsko-školska ustanova, resursni centar za obuku stručnjaka i roditelja, te naučno-istraživački centar. Nakon što bi se izvršila sistematska doedukacija stručnog osoblja redovnih i specijalnih škola, osnovna uloga ovog centra bi bila stalno unapređenje inkluzivnog obrazovanja kroz diseminaciju znanja o najnovijim naučno-dokazanim praksama. Zamišljeno je da Naučni centar bude povezan sa Univerzitetom, čime bi se obezbjedila kontinuirana praktična edukacija studenata i primjena najboljih praksi.

Više o detaljima iz Elaborata i samoj svrsi jednog Naučnog centra za podršku inkluziji možete pogledati u prilogu emisije Jutro za sve – BHRT-a – a, čiji je gost bio član Savjeta roditelja EDUS-a – gospodin Ferid Ajanović.

Hvala BHRT na gostovanju i prilici da sa javnosti podijelimo detalje Elaborata i važnosti osnivanja jednog ovakvog Centra za samu inkluziju u Kantonu sarajevo, BiH i šire.

Savjet roditelja EDUS-a

 

 

This entry was posted in Blog.

Vezani članci