Elaborat sa inicijativom za osnivanje Naučnog centra za podršku inkluziji na Dnevnom redu 35. radne sjednice Skupštine Kantona Sarajevo

Ovim putem obavještavamo javnost da će se Elaborat sa inicijativom za osnivanje Naučnog centra za podršku inkluziji, a kojeg su kreirali roditelji djece sa poteškoćama u razvoju okupljeni oko Savjeta roditelja EDUS-a – naći na Dnevnom redu 35. radne sjednice Skupštine Kantona Sarajevo.

35. radna sjednica Skupštine Kantona Sarajevo će se održati 15. 11. 2017. godine sa početkom u 10 h. Inicijative da se i Elaborat uvrsti na Dnevni red Skupštine Kantona Sarajevo su iznijele zastupnice Neira Dizdarević – Avdibegović i Segmedina Srna – na protekle dvije sjednice Skupštine Kantona Sarajevo u vidu zastupničkih inicijativa. Inicijative za stavljanje na Dnevni red su podržane od strane Predsjedavajuće Skupštine Kantona Sarajevo – gospođe Ane Babić, te Premijera Vlade Kantona Sarajevo – gospodina Elmedina Konakovića.

Radi podsjećanja, nakon bezuspješnih pokušaja da se problem odgoja i obrazovanja djece sa poteškoćama u razvoju, te implementacija inkluzije u praksu sprovede kroz postojeće institucije i ustanove, roditelji djece sa poteškoćama u razvoju, uz stručnu podršku EDUS-a i uz smjernice Strategije o inkluzivnom obrazovanju Kantona Sarajevo, kreirali su Elaborat sa ciljem osnivanja nove javne ustanove – Naučni centar za podršku inkluziji. 13. oktobra 2017. godine, roditelji okupljeni oko Savjeta roditelja EDUS-a,  predali nadležnim institucijama Kantona Sarajevo – Elaborat kojim se obrazlaže inicijativa i predlaže plan za osnivanje Naučnog centra za podršku inkluziji, kao osnovnog koraka u procesu sistemskog jačanja inkluzivnih praksi u Kantonu Sarajevo. Inicijativa i sam Elaborat su proizašli iz kampanje: “Gdje je moja škola?”, koju su pokrenuli roditelji čija djeca su u septembru mjesecu ostala bez adekvatnog stručnog rada, a zbog neriješene sistemske podrške naučnom programu organizacije EDUS-Edukacija za sve, koji se uspješno sprovodio ranijih sedam godina.

Predloženi Naučni centar bi imao trostruku funkciju: pokazna predškolsko-školska ustanova, resursni centar za obuku stručnjaka i roditelja, te naučno-istraživački centar. Nakon što bi se izvršila sistematska doedukacija stručnog osoblja redovnih i specijalnih škola, osnovna uloga ovog centra bi bila stalno unapređenje inkluzivnog obrazovanja kroz diseminaciju znanja o najnovijim naučno-dokazanim praksama. Zamišljeno je da Naučni centar bude povezan sa Univerzitetom, čime bi se obezbjedila kontinuirana praktična edukacija studenata i primjena najboljih praksi.

Elaborat u cjelosti možete naći slijedeći link: SKS: Elaborat – Inicijativa za osnivanje JU Naučni centar za podršku inkluziji.

Savjet roditelja EDUS-a.

 

 

Vezani članci