Dan nakon sutra: Međunarodni dan OSOBA sa …

Ko se još sjeća da je jučer je bio Međunarodni dan OSOBA sa poteškoćama? Onaj ko se sjeti da je jučer bio ta dan, reći će da i nije bio dan OSOBA sa poteškoćama, nego invaliditetom. Kakvu god neprilagođenu ETIKETU koristili da označite OSOBU koja ima izvjesni izazov za funkcionisanje u nekom segmentu života, iz vida ste izgubili OSOBU.

Svrha ovog međunarodnog dana je poticati bolje razumijevanje OSOBA sa poteškoćama, pružiti pomoć OSOBAMA sa poteškoćama da postanu svjesniji vlastitih prava, dostojanstva i skrbi koja im je potrebna i na koju imaju pravo, kao i podizanje svijesti o koristima integracije/inkluzije OSOBA s poteškoćama u sve aspekte života, od ekonomskog do političkog, društvenog i kulturnog. Međunarodni dan OSOBA sa poteškoćama se odnosi na OSOBE sa različitim poteškoćama – od mentalnih i tjelesnih –  pa i onih koji su posljedica nekog primarnog oboljenja poput multiple skleroze.

Prema izvještaju Svjetske zdravstvene organizacije i Svjetske banke, oko 15 % svjetske populacije će se, u određenom trenutku života, suočiti sa nekom poteškoćom. Također, procjena je da oko 3,8 % svjetske populacije ima značajne poteškoće. Najveći broj LJUDI sa poteškoćama živi u zemljama u razvoju, te spadaju u grupu najsiromašnijih OSOBA na svijetu. Evidentna je veza upravo između prisutnosti određene poteškoće i siromaštva. Samim tim, zaštititi OSOBE sa poteškoćama znači zaštititi jednu od najranjivijih populacija svijeta. Ta se zaštita mora ogledati u omogućavanju ekonomskih, socijalnih i političkih prava.

Iako je realnost alarmirajuća, više od 1/3 zemalja svijeta ne omogućavaju ovim OSOBAMA adekvatne resurse i usluge. Nažalost, korijen svega uglavnom leži u nedostatku informacija i pažnje na OSOBE sa poteškoćama, pa samo isključivanje postaje posljedicom nevidljivosti OSOBA sa poteškoćama. Izazov mnogih zemalja u razvoju, kao i nerazvijenih zemalja jesu informacije koji je tačan broj njihovih GRAĐANA sa poteškoćama, koju vrstu poteškoće imaju i kako te poteškoće utječu na njihov život.

Kako bi se mobilizirale političke aktivnosti na internacionlanom nivou, međunarodne organizacije zastupaju punu ratifikaciju Konvencije o pravima OSOBA sa invaliditetom/poteškoćom – dokumenta koji zahtjeva društvene slobode za OSOBE sa poteškoćama.

Svrha ove Konvencije je unaprjeđenje, zaštita i osiguravanje punog i ravnopravnog uživanja svih LJUDSKIH prava i osnovnih sloboda OSOBA s poteškoćama, i unaprjeđivanje poštivanja njihovog urođenog dostojanstva. Konvencija štiti OSOBE s poteškoćama,  uključujući OSOBE sa dugotrajnim fizičkim, mentalnim, intelektualnim ili osjetilnim oštećenjima, koje u interakciji s različitim barijerama mogu ometati njihovo puno i djelotvorno sudjelovanje u društvu ravnopravno s ostalim članovima tog društva.

Načela Konvencije su:

 • poštivanje dostojanstva i individualne autonomije;
 • nediskriminacija;
 • puno i učinkovito sudjelovanje i uključivanje u društvo;
 • poštivanje razlike;
 • jednakost mogućnosti;
 • pristupačnost;
 • jednakost muškaraca i žena; i
 • poštivanje razvojnih kapaciteta djece

Načela zahtijevaju da vlade, pojedinci i organizacije tretiraju sve OSOBE sa poteškoćama dostojanstveno, a kako bi se osiguralo da njihove poteškoće ne ograničavaju njihovo puno sudjelovanje u društvu.

Bosna i Hercegovina je zemlja-potpisnica Konvencije o pravima OSOBA sa invaliditetom/poteškoćom.

No, kao i mnoge zemlje u razvoju i nerazvijene zemlje, Bosna i Hercegovina kaska u identifikaciji potreba i razvoju kapaciteta koje posjeduju OSOBE sa poteškoćama … o nekoj evoluciji ukupnog društva nema naznaka … Uostalom, najbolje je kada stvari razloži neko ko je stručnjak. Iako tekst star 3,5 godine, situacija je potpuno ista: Sveukupni položaj OSOBA sa invaliditetom u BiH je dosegao alarmantno stanje 

Podsjetimo se, 15.11.2017. godine, na 35. Sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, doneseni su slijedeći zaključci:

 1. Zadužuje se Vlada Kantona Sarajevo da u narednih 15 dana pristupi formiranju interresorne grupe za sistemsko rješavanje pitanja programskih, prostornih i kadrovskih rješenja za djecu sa poteškoćama u razvoju u specijalnim javnim ustanovama u Kantonu Sarajevo, sa rokom od 3 mjeseca za izradu preporuku i upućivanje u javnu raspravu, sa Elaboratom kao radnim materijalom.
 2. Zadužuje se Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo da pod hitno, zaključno sa 15.12.2017. godine izađe sa prostornim i kadrovskim rješenjem za svu djecu sa poteškoćama u razvoju u Kantonu Sarajevo do kraja školske godine 2017/18.
 3. Zadužuje se Vlada Kantona Sarajevo da za gore navedene namjene odvoji potrebna finansijska sredstva u Prijedlogu Budžeta Kantona Sarajevo za 2018. godinu.

Iako je 30.11.2017. godine istekao rok za formiranje interresorne grupe, nemamo informaciju da li je ista formirana.

I reći ćete da vam sad čitamo i stare vijesti, no ne propustimo se podsjetiti i na pozitivne vibracije koje se nekako usput izgube: UNICEF Ambassadors in the campaign “It’s About Ability” dedicated to children with disabilities. Jer je potrebno da učestvuje cijelo selo da se jedno DIJETE podigne u odraslu OSOBU.

Mi vidimo OSOBE, a ne poteškoće. A, vi?

“Poteškoća je stvar percepcije. Ako neko može dobro uraditi jednu stvar, potreban je nekome” – Martina Navratilova

 

Vezani članci