Djeca sa poteškoćama u razvoju i dalje čekaju

Nakon što su roditelji djece sa poteškoćama u razvoju – okupljeni oko Savjeta roditelja EDUS-a – prezentirali Skupštini Kantona Sarajevo Elaborat sa inicijativom za osnivanje Centra koji bi imao višestruku funkciju, a sa ciljem kvalitetnog procesa inkluzije djece sa poteškoćama u razvoju u redovan sistem obrazovanja i društvo općenito, 15.11.2017. godine, na 35. Sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, doneseni su slijedeći zaključci:

  1. Zadužuje se Vlada Kantona Sarajevo da u narednih 15 dana pristupi formiranju interresorne grupe za sistemsko rješavanje pitanja programskih, prostornih i kadrovskih rješenja za djecu sa poteškoćama u razvoju u specijalnim javnim ustanovama u Kantonu Sarajevo, sa rokom od 3 mjeseca za izradu preporuku i upućivanje u javnu raspravu, sa Elaboratom kao radnim materijalom.
  2. Zadužuje se Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo da pod hitno, zaključno sa 15.12.2017. godine izađe sa prostornim i kadrovskim rješenjem za svu djecu sa poteškoćama u razvoju u Kantonu Sarajevo do kraja školske godine 2017/18.
  3. Zadužuje se Vlada Kantona Sarajevo da za gore navedene namjene odvoji potrebna finansijska sredstva u Prijedlogu Budžeta Kantona Sarajevo za 2018. godinu.

Iako je rok za tačku 1. istekao još 30.11.2017. godine, nemamo informaciju o tome da li je interresorna grupa uopće formirana. Također, status o realizaciji ostalih zaključaka Skupštine Kantona Sarajevo nije nam poznat.

Podsjećamo javnost na kronologiju događanja:

  • Višemjesečni napori da se kroz kroz institucije i ustanove nađe trajno rješenje za djecu sa poteškoćama u razvoju kulminirao je 04.09.2017. godine kada je upriličen protestni roditeljski sastanak, a povodom činjenice da je školska godina u Kantonu Sarajevo počela, ali ne i za djecu sa poteškoćama u razvoju. JU Zavod Mjedenica, ustanova preko koje su se 7 godine odvijali odgoj i obrazovanje ove djece u vrtićkoj i školskoj dobi, a po principima prilagođenog CABAS programa i uz pomoć NVO Edukacija za sve EDUS, prekinula je suradnju, a nekoliko stotina djece je ostalo bez najbitnije stvari: prilike za razvoj punog potencijala i obrazovanje.
  • Početkom oktobra 2017. godine, nakon aktiviranja kampanje Gdje je moja škola?, JU Zavod Mjedenica donosi odluku da se djeci čiji su roditelji aplicirali za upis u vrtić ove ustanove u zakonskom roku, predloži privremeno rješenje – odnosno ugovori sa rokom trajanja do 31.12.2017. godine. Uzimajući u obzir bitnost kontinuiranog rada sa našom djecom, žmireći na neuslovni prostor u kojem borave djeca i kadar koji vrijedno radi sa našom djecom, kao i na činjenicu da se program odvija u samo pola od potrebnog vremena, roditelji potpisuju ugovore sa JU Zavodom Mjedenica, a veći broj djece kreće na nastavu od 3 sata dnevno u dvije smjene. Ipak, na Listi čekanja ostaje nekoliko desetina djece čiji roditelji nisu aplicirali u zakonskom roku na upis u JU Zavod Mjedenica, a svakim danom ta Lista sve veća i danas broji gotovo 80 djece sa različitim razvojnim poteškoćama, uglavnom vrtićkog uzrasta. Ništa bolja situacija nije ni za djecu školskog uzrasta, bez obzira na benefite ovog programa i za njihov uzrast. Federalna Televizija je 04.12.2017. godine, u sklopu emisije Federacija Danas, propratila realizaciju zaključaka Skupštine Kantona Sarajevo, a kakvu su situaciju zatekli, možete pogledati: Federacija Danas 04.12.2017 – za one nestrpljive, prilog kreće od 14:50 min.

I dok mi i dalje čekamo na reakciju lokalnih vlasti, bavimo se odgovaranjem na pitanja zlobnika treba li nama ovakav jedan Centar, pozitivna priča nam dolazi iz prvog komšilukaProfesorka Nirvana Pištoljević bira stručni tim za Centar za autizam.

Trenutačni status:

  • Kraj godine je tu – nema informacija o statusu zaključaka Skupštine Kantona Sarajevo
  • Nevladin sektor ne može sam finanirati obaveze iz oblasti javnog sektora – u ovom slučaju obrazovanje djece sa poteškoćama u razvoju
  • Svako prolongiranje rješenja nanosi trajnu i nenadoknadivu štetu svakom djetetu ponaosob

Na kraju, crtica za razmišljanje: “Obrazovanje promiče jednakost i eliminira siromaštvo. Uči djecu kako da budu dobri građani. Obrazovanje nije privilegija pojedinaca. To je fundamentalno ljudsko pravo.” – Ban Ki – Moon

 

This entry was posted in Blog.

Vezani članci