Čekajući 29. januar 2018. godine, želimo vam sretnu Novu godinu!

Bliži se i kraj ove godine … Za nas, roditelje djece sa poteškoćama u razvoju, ova godina je bila ispunjena strahom, tugom, bijesom, žaljenjem, srećom, slavljem.

Savjet roditelja EDUS-a je tim nastao iz potrebe da se ostvare prava djece sa poteškoćama u razvoju na osnovno ljudsko pravo – obrazovanje i pravedan pristup istom.  Izdvajali smo vrijeme za sastanke sa vlastima, međunarodnim i lokalnim organizacijama, stručnjacima iz različitih oblasti, sastajali smo se da bi promišljali kako dalje, ali i da bi unaprijedili prijateljstva koja smo ostvarili u zajedničkoj borbi. Bivali smo šikanirani, ali i poštovani. Bivali smo razočarani – iako očekivanim – neistinama, ali oduševljeni i radosni zbog svih ispunjenih obećanja i podrške koja je dolazila i sa najmanje očekivanih mjesta.

Napisali smo i Elaborat. Da, mi roditelji okupljeni oko Savjeta roditelja EDUS-a. Kuriozitet očito toliki da je još jednom plasirana neistina u koju vjeruju i mnogi u vlasti: da sve ovo radimo pod prisilom i da iza svega stoje nemoralni motivi. A, nama su motivi najčišći na svijetu: naša djeca. Elaborat smo prezentirali i vlastima na Skupštini Kantona Sarajevo, a vlasti su od kolega iz Skupštine dobili zadatke i rokove do kada trebaju riješiti ovaj gorući izazov:

  1. “Zadužuje se Vlada Kantona Sarajevo da u narednih 15 dana pristupi osnivanju interresorne grupe za sistemsko rješavanje pitanja programskih, prostornih i kadrovskih rješenja za djecu sa poteškoćama u razvoju u specijalnim javnim ustanovama u Kantonu Sarajevo, sa elaboratom kao radnim materijalom. Rok za izradu zaključaka interresorne grupe je tri mjeseca od njenog osnivanja.” Rok za ispunjenje ovog zaključka istekao je 30.11.2017. godine. Neformalno imamo informaciju da je grupa formirana. Pozitivna vijest je da su za učešće u ovoj grupi aplicirale i nevladine organizacije koje se bave pravima djece sa poteškoćama, pa nam je veliko zadovoljstvo da smo uspjeli motivirati i njih da združeno nađemo rješenje za svu djecu bez obzira koju poteškoću imaju.
  2. Zadužuje se Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo da pod hitno, zaključno sa 15.12.2017. godine izađe sa prostornim i kadrovskim rješenjem za svu djecu sa poteškoćama u razvoju, do kraja školske godine 2017/18.Realizaciju ulaska u nove prostorije, na lokaciji bivše osnovne škole Isa beg Ishaković na Grbavici, očekujemo već 29.01.2018. godine, obzirom da smo – opet neformalno – obavješteni da su sve pripremne radnje u toku. Radi podsjećanja, ugovori koje imamo sa JU Zavod Mjedenica – ustanovu kroz koju se EDUS program realizirao punih 7 godina – imamo do 31.12.2017. godine. 
  3. Zadužuje se Vlada Kantona Sarajevo da za gore navedene namjene odvoji potrebna finansijska sredstva u Prijedlogu Budžeta Kantona Sarajevo za 2018. godinu.Ministarstvo za obrazovanje nauku i mlade Kantona Sarajevo je predvidjelo jednu budžetsku liniju za Strategiju inkluzivnog obrazovanja KS.

Podržali su nas mnogi i na tome im veliko hvala! Mnoge kompanije koje pružaju različite usluge, mediji i svi oni kojima je stalo da naše društvo istinski napreduje. Dosta posla je još pred nama, no evo – godina završava sa pozitivnim motivima. Više poslušajte u razgovoru upriličenom u sklopu emisije Dobar dan BiH TV kuće HayatDobar dan BiH: Šta je to inkluzija?

Eh, da – da razrješimo jednu misteriju: ŠTA JE INKLUZIJA? – inkluzija je filozofija zasnovana na uvjerenju da svaki čovjek ima jednaka prava i mogućnosti bez obzira na individualne razlike. U inkluzivnom društvu je svaka osoba poštovana i prihvaćena kao ljudsko biće. Inkluzija u prvom redu podrazumijeva pružanje jednakih mogućnosti svima, kao i maksimalnu fleksibilnost u zadovoljavanju specifičnih obrazovnih i širih društvenih potreba sve djece.

U Novoj Godini, svima koji čitate ovaj tekst, želimo odlično zdravlje, sreću i mnoge momente ispunjene radošću, ali i da zajedno sa nama dočekate 29. januar 2018. godine, odnosno novi početak reforme našeg društva kroz priznanje individualnih razlika kao bogatstva našeg društva.

Savjet roditelja EDUS-a

 

 

Vezani članci