Na sam dan kraja jedne i početka druge godine, 31. 12. 2017. godine, istekli su ugovori roditelja djece sa poteškoćama u razvoju i JU Zavoda Mjedenica. Ugovori su se odnosili na odgoj i obrazovanje djece…

U petak, 10. 11. 2017. godine, Udruženje EDUS – Edukacija za sve, održalo je Dan otvorenih vrata kako bi upoznalo javnost i predstavnike vlasti o njihovim aktivnostima i problemima sa kojima se susreću roditelji djece…