Kakva su prava i mogućnosti učenika s poteškoćama o razvoju? Imaju li zemlje regije dovoljno kapaciteta i obučenog kadra za obrazovanje te djece? Kakav je odgovor države i društva na njihove potrebe i stvaranje pozitivnog…