Hronologija aktivnosti Savjeta roditelja

Sastanak Savjeta roditelja EDUS-a i ministra Kazazovića u MONKS-u

03/10/2017

Sastanak sa zamjenikom šefa Delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini, Khaldoun Sinno

21/09/2017

Sastanak Savjeta roditelja EDUS-a

18/09/2017

Sastanak Savjeta roditelja EDUS-a

07/09/2017

MONKS dalo saglasnost JU „Mjedenica“ za 14 radnih mjesta

07/09/2017

Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo dalo saglasnost za prijem u radni odnos 14 zaposlenika na određeno vrijeme u trajanju od godinu dana u ovoj ustanovi. U prvi razred osnovne škole bit će

Dopis ministru Kazazoviću

06/09/2017

Savjet roditelja ponovo uputio dopis ministru Kazazoviću. Dopisom traženo hitno obezbjeđenje kapaciteta za rad sa djecom sa poteškoćama u razovju.

Održan roditeljski sastanak sa nadležnima

04/09/2017

Savjet roditelja sazvao je i održao roditeljski sastanak u prostorijama O.Š. Vladislav Skarić, na koji je pozvan i ministar obrazovanja, nauke i maldih, Elvir Kazazović od kojeg su tražili da iznese rješenje za nastale probleme.

Dopis ministru Kazazoviću

28/08/2017

Savjet roditelja ponovo uputio dopis ministru Kazazoviću, ali i drugim političkim zvaničnicima Kantona Sarajevo. Dopisom traženo hitno obezbjeđenje kapaciteta za rad sa djecom sa poteškoćama u razovju.

Sastanak Savjeta roditelja EDUS-a

28/08/2017

Sastanak Savjeta roditelja EDUS-a

18/08/2017

Ponovni sastanak u MONKS-u

28/07/2017

Sastanak predstavnika/ca EDUS-a i Savjeta roditelja sa V.D. direktora Centra “Vladimir Nazor”, načelnikom općine Novo Sarajevo i ministrom obrazovanja KS. V.D. direktora Centra “Vladimir Nazor” pristaje registrovati predškolske aktivnosti u svojoj ustanovi kako bi se

Novi sastanak u MONKS-u

18/07/2017

Sastanak EDUS-a i Savjeta roditelja EDUS-a sa Premijerom Vlade KS, Ministrom obrazovanja KS i načelnikom Općine Novo Sarajevo. Dogovoreno: da ministarstvo zvanično dostavi dopis da se zgrada škole na Grbavici dodijeli JU Centar Vladimir Nazor

Roditelji traže pojašnjanje od JU “Mjedenica”

13/07/2017

Savjet roditelja traži zvaničan stav Zavoda “Mjedenica” o statusu i provođenju EDUS programa u učionicama.

Općina Novo Sarajevo, prijatelj osoba sa poteškoćama u razvoju

10/07/2017

Savjet roditelja šalje dopis u kojem predlaže aktivnosti usmjerene na jačanje svijesti o poteškoćama u razvoju i promociji Općine Novo Sarajevo kao Općine prijatelja osoba sa poteškoćama u razvoju.

Molba nadležnima za rješenje situacije

06/07/2017

Savjet roditelja ponovo se obraća Premijeru Vlade KS, Ministru obrazovanja KS i Načelniku Općine Novo Sarajevo.

Sastanak Savjeta roditelja EDUS-a

30/06/2017

Sastanak u “Mjedenici”

29/06/2017

Nadležni u “Mjedenici” i dalje tvrde da saradnja sa EDUS-om ne može biti nastavljena zbog nedostatka kadra i prostora.

Sastanak sa upravom Centra “Vladimir Nazor”

28/06/2017

Uprava Centra “Vladimir Nazor” odbija ideju da se EDUS-ov program sprovodi kroz ovaj Centar.

Savjet roditelja EDUS-a zatražio sastanak sa JU Zavod “Mjedenica”

21/06/2017

SASTANAK U MONKS-U

14/06/2017

Zavod “Mjedenica” saopštava da više neće sprovoditi EDUS program. Nečelnik općine Novo Sarajevo ponudio na korištenje objekat škole na Grbavici. Predložena saradnja sa školom V. Nazor.

Sastanak Savjeta roditelja EDUS-a

07/06/2017