Kako nas možete podržati?

  • Informište se i pratite naš rad preko Facebook grupe
  • Like & Share informacija koje objavljujemo
  • Koristite naš template za profilnu sliku pod nazivom „Gdje je moja škola?“
  • Pošaljite i Vi Vladi Kantona Sarajevo, te resornom ministarstvu upit „Gdje je moja škola?“

Kontakt

[email protected]