Naučno-istraživački centar

„Mi službeno smo primili zahtjeve 75 roditelja u junu mjesecu u upisnom roku, regulisanom upisnom roku, i svi ti zahtjevi su dostavljeni uredno u Ministarstvo obrazovanja, nauke i mladih. Već tada, u junu mjesecu ove godine im je adresirano da Mjedenica, kao javna ustanova, sa svojim kapacitetima neće moći osigurati podršku ovog programu. Najveći je problem što se sve više povećava broj djece. (…) Ovo smatram jednim ozbiljnim problemom, gdje sistem mora puno adekvatnije reagovati. I ja stojim kod tvrdnje da, realno, kapaciteti za ovu problematiku ne postoje u ustanovu iz koje je dolazim.“

(Selmir Hadžić, direktor JU „Mjedenica“, 25.08.2017.)

 

Obzirom da roditelji razumiju da je veličina problema zbog nedostatka kapaciteta, kako prostornih tako i kadrovskih, već odavno prevazišla postojeće javne institucije, podržavaju, promovišu i javnim institucijama predlažu rješenje koje je osmislilo udruženje EDUS, a koje se odnosi na osnivanje Naučno-istraživačkog centra za podršku inkluziji.

Predlažemo osnivanje interresorne radne grupe na nivou Kantona Sarajevo čiji bi cilj bio izrada elaborata za osnivanje Naučno-istraživačkog centra za podršku inkluziji.

„EDUS-ov prijedlog je da se na već ponuđenoj lokaciji na Grbavici formira, nezavisno ili unutar neke od postojećih ustanova, Naučno-istraživački centar za podršku inkluziji, gdje će se model razvijen od strane EDUS-a formalizovati i tretirati kao pokazna predškolsko-školska ustanova za djecu različitih sposobnosti i/ ili poteškoća, čija bi ekonomska opravdanost bila, osim u pružanju odgojno-obrazovnih usluga za kojima postoji potreba, u njenoj funkciji kao dio resursnog i naučno-istraživačkog centra sa svrhom diseminacije znanja potrebnog za inkluziju, a koji bi se dodatno finansirali iz projekata međunarodnih organizacija. EDUS je sa svojim kapacitetima na raspolaganju za ekspertizu, nadzor i stručnu pomoć u radu sva tri segmenta naučnoistraživačkog centra, kao i pomoć u izradi elaborata za ovakvu ustanovu.

Dakle, ovakva ustanova bi, osim što bi poslužila kao vrtić i škola, bila prva takva u regionu- rasadnik znanja neophodnog stručnjacima, roditeljima i javnosti za inkluziju, za područje cijelog kantona i BiH.

Napominjemo da se nacrtom Strategije KS u oblasti inkluzije već planiraju dvije dodatne ustanove, kao i to da se ulaganjem u ovu oblast prave višestruke uštede u kasnijoj podršci djeci s poteškoćama.“

(Preuzeto od EDUS-a, Analiza problema zašto kampanja „GDJE JE MOJA ŠKOLA“)