O nama

Mi smo roditelji djece sa poteškoćama u razvoju u Kantonu Sarajevo koji svojoj djeci, ali i svoj drugoj djeci sa razvojnim poteškoćama, žele osigurati jednake mogućnosti za razvoj, učenje i napredovanje kakve imaju i sva ostala djeca. Za našu djecu to znači mnogo više truda i rada, koji mora početi u najranijem uzrastu, uz neophodnu stručnu podršku. Takva stručna podrška, koja uključuje programe rane intervencije i rad u predškolskim grupama, trenutno ne postoji u našem obrazovnom sistemu.

Jedino mjesto gdje naša djeca mogu dobiti podršku koja im je u najranijoj dobi neophodna da razviju svoje pune kapacitete, osposobe se za redovno školovanje i postignu veću samostalnost, jeste udruženje „Edukacija za sve” (EDUS).

Neki od nas su roditelji djece koja su do sada pohađala EDUS program rane intervencije ili predškolske grupe. Neki su roditelji djece koja su već mjesecima na listi čekanja za upis u ove programe, jer postojeći kapaciteti nisu bili dovoljni da obuhvate svu djecu kojoj su ovi programi potrebni.

Do početka ove školske godine, EDUS-ovi programi provodili su se u saradnji sa JU Zavod za specijalno obrazovanje i odgoj djece “Mjedenica”, koji je obezbjeđivao finansijsku potporu iz koje su se djelimično finansirali edukatori/ce koji su radili sa našom djecom i naučili ih brojnim vještinama koje drugačije ne bi stekli, ili bi im za to trebalo neuporedivo više vremena. A vrijeme je za nas i našu djecu više nego dragocjeno, jer se svaka propuštena šansa za napredak u ranoj dobi kasnije teško ili nikako nadoknađuje. “Mjedenica” je, također, zajedno sa školom “Vladislav Skarić” obezbjeđivala prostor za provođenje EDUS-ovih programa.

U postojećim kapacitetima koje su obezbjeđivali “Mjedenica” i “Vladislav Skarić” bilo je uslova za rad sa 115 djece. Ostalih 85 djece čekalo je da se obezbjede uslovi kako bi i oni mogli pohađati ove programe uz jednako kvalitetan rad, za koji je bilo neophodno proširenje prostora i zapošljavanje novih edukatora/ca.

Kantonalno ministarstvo obrazovanja, nauke i mladih Kantona Sarajevo obavezalo se da će naći rješenje da se ovi kapaciteti prošire i sva naša djeca obuhvate ovim programima. Školska godina je počela, a naša djeca nisu krenula u školu. Umjesto proširenog obuhvata, kantonalna Vlada prihvatila je samo da potpiše još jedan privremeni ugovor sa “Mjedenicom”, uz zapošljavanje 10 osoba za rad sa najmlađom i 4 za rad sa školskom djecom. Još uvijek ne znamo da li će to biti edukatori koji su obučeni da provode EDUS-ove programe, o čijem uspjehu mogu svjedočiti svi roditelji čija djeca su ih pohađala.

Sa druge strane, znamo da to nije dovoljno da se pokriju potrebe za svu našu djecu i da će njih 100 koji trenutno nisu uključeni u program i ove godine propustiti dragocjenu šansu za napredak. Smatramo da je to nedopustivo. Ko će i kako odlučiti o tome koja će djeca imati pravo da započnu ili nastave svoje obrazovanje, a kojoj će to pravo biti uskraćeno? Ko uopšte ima pravo da o tome odlučuje?