Kako se to može ostvariti?

 1. Obezbjeđivanjem adekvatnih prostornih i kadrovskih kapaciteta za upis blizu 100 djece u adekvatne predškolske programe, za šta ja za školsku 2017/2018 godinu potrebno približno 1.5 miliona BAM. Pobliže:
  1. Potpisivanjem privremenog ugovora na nastavak EDUS programa za svu djecu – Rana intervencija i Vrtić na dvije lokacije – Mjedenica i OŠ V.Skarić / Grbavica – OŠ Isa Beg Ishaković
  2. Davanjem saglasnosti za korištenje EDUS programa u prostorijama O.Š. Vladislav Skarić do potpunog useljenja u OŠ Isa Beg Ishaković
  3. Izdavanjem odluke kojom se O.Š. Isa Beg Ishaković daje na raspolaganje EDUS programu (2017/18)
  4. Osiguranjem budžeta za školsku 2017/2018. godinu za ukupno 50 edukatora za rad po EDUS programu
  5. Registracijom predškolske djelatnosti pri Centru „Vladimir Nazor“;
  6. Potpisivanjem ugovora o saradnji između Centra Vladimir Nazor i NVO EDUS kojim bi se garantovalo sprovođenje EDUS programa u sklopu predškolskih programa;
  7. Upisom sve djece u predškolske programe pri Centru „Vladimir Nazor“.
 2. Osnivanjem interresorne radne grupe na nivou Kantona Sarajevo čiji će cilj bit izrada elaborata za osnivanje Naučno – istraživačkog centra za podršku inkluziji.
 3. Osnivanjem Naučno-istraživačkog centra za podršku inkluziji, gdje će se model razvijen od strane EDUS-a formalizovati i tretirati kao pokazna predškolsko-školska ustanova za djecu različitih sposobnosti i/ili poteškoća.
 4. Izmjenama zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju Kantona Sarajevo kojim će se uvesti obavezno predškolsko obrazovanje za djecu sa poteškoćama u razvoju.