Koliko nas je?

Danas 200, već sutra 250. Jer broj djece sa poteškoćama u razvoju, kojoj je potrebna stručna podrška i obrazovanje, iz dana u dan raste.