Šta zahtjevamo?

Tražimo od ministarstva za obrazovanja, nauku i mlade Kantona Sarajevo da održi svoju riječ i našoj djeci obezbjedi ono što im, po svim konvencijama, pripada: pravo na obrazovanje i jednak tretman kakav imaju i sva ostala djeca.

Tražimo da se hitno riješi pitanje smještaja i osoblja za provođenje programa rane intervencije i predškolskog rada u ovoj školskoj godini, na način da obuhvati svu djecu sa liste čekanja, bez pravljenja razlike među njima.

Tražimo da se, dugoročno, predškolsko obrazovanje bude zagarantovano i omogući svoj djeci sa poteškoćama u razvoju, kako u zakonskoj regulativi, tako i u praksi. Umjesto da zavisi od jednogodišnjih privremenih ugovora i dobre volje pojedinačnih institucija, adekvatno predškolsko obrazovanje mora biti dostupno djeci sa poteškoćama u razvoju, kao što je dostupno ostaloj djeci.

Tražimo da se postojeći kapaciteti, koji su već stvoreni EDUS-ovim radom u proteklih sedam godina, institucionalno prepoznaju kao redovni programi, koji će biti omogućeni svoj djeci kojoj su potrebni.

 

Tražimo da se ovi programi sistemski uključe u obrazovne institucije, da se za njih obezbijedi Naučno-istraživački centar za podršku inkluziji i adekvatna edukacija osoba koje će raditi sa djecom.